Imieniny:

22.04.2018

Konferencja i seminarium - relacja

W kwietniu odbyły się dwa ważne wydarzenia zorganizowane w ramach projektu

W kwietniu odbyły się dwa ważne wydarzenia zorganizowane w ramach projektu „Opole Lubelskie - do dotknięcia do zasmakowania - przygotowanie gminy Opole Lubelskie do rewitalizacji gospodarczo-społecznej obszarów zdegradowanych" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014 - 2020.

Pierwszym było seminarium organizowane pod nazwą „Rewitalizacja jako odpowiedź na potrzeby mieszkańców”. W dwudniowych warsztatach które odbyły się w dniach 16 i 17 kwietnia wzięło udział kilkunastu samorządowców z całej Polski. Poruszano takie zagadnienia jak partycypacja społeczna na drodze do projektu GPR, wsparcie rozwoju przedsiębiorczości w obszarze rewitalizacji, funkcjonalność czy estetyka przestrzeni publicznej. Program seminarium uzupełniły spacery badawcze oraz dyskusje i wymiana doświadczeń pomiędzy uczestnikami.

Z kolei 18 kwietnia samorządowcy którzy zgłosili swój udział mogli uczestniczyć w konferencji pt. "Rewitalizacja w małych miastach". Udział w tym wydarzeniu wzięło wielu gości z całego kraju: burmistrzowie miast, przedstawiciele Lubelskiego Urzędu Marszałkowskiego oraz naukowcy i przedstawiciele firm zajmujący się problematyką przestrzeni miejskich z całej Polski m.in. z Politechniki Krakowskiej, Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, SGH Consulting i Logos Consulting w charakterze prelegentów. Wśród tematów poruszanych na konferencji znalazły się prelekcje dotyczące roli miast w regionalnej polityce rozwoju województwa lubelskiego, potencjału obszarów rewitalizacji małych miast, organizacji ruchu i parkowania w małych miastach, innowacji w kształtowaniu oferty mieszkaniowej gminy Opole Lubelskie oraz programu mieszkań dla młodych rodzin w Opolu Lubelskim.

Oba wydarzenia miały miejsce w Restauracji Cukrownia w Opolu Lubelskim.

pozostałe aktualności

 • Specjalna Strefa Rewitalizacji uchwalona

  19/10/2018

  16 października Rada Miejska przyjęła uchwałę wprowadzającą w wyznaczonym obszarze centrum miasta tzw. Specjalną Strefę Rewitalizacji.

 • O krok bliżej do rewitalizacji miasta

  06/09/2018

  Projekt Gminy Opole Lubelskie dotyczący rewitalizacji wybranych obszarów centrum miasta przeszedł pozytywnie etap oceny formalnej wniosków w ramach Działania 13.3 Rewitalizacja obszarów miejskich.

 • Konsultacje - Specjalna Strefa Rewitalizacji

  06/08/2018

  Zapraszamy do udziału w konsultacjach w sprawie ustanowienia na terenie Gminy Opole Lubelskie Specjalnej Strefy Rewitalizacji na obszarze rewitalizacji.

Zobacz więcej aktualności