Imieniny:

06.09.2018

O krok bliżej do rewitalizacji miasta

Projekt Gminy Opole Lubelskie dotyczący rewitalizacji wybranych obszarów centrum miasta przeszedł pozytywnie etap oceny formalnej wniosków w ramach Działania 13.3 Rewitalizacja obszarów miejskich.

To przedostatni etap walki o 11 milionów zł na odnowę centrum Opola Lubelskiego. Ostateczne rozstrzygnięcie powinno nastąpić w ciągu najbliższych tygodni.

„Przed nami już tylko etap oceny merytorycznej wniosków. Liczymy, że uda się go przejść pozytywnie i otrzymać dofinansowanie” mówi Dariusz Wróbel – Burmistrz Opola Lubelskiego.

Od dłuższego czasu mieszkańcy Opola mogą spotkać się z informacjami dotyczącymi rewitalizacji miasta. Wynika to z faktu, że w ciągu ostatnich 2 lat trwała realizacja projektu którego celem było kompleksowe przygotowanie miasta oraz mieszkańców do faktycznej rewitalizacji, w różnych wymiarach – społecznym, gospodarczym i inwestycyjnym.

To właśnie w ramach tego projektu powstał dokument pod nazwą Gminny Program Rewitalizacji, odbył się cykl spotkań konsultacyjnych, powstały koncepcje architektoniczne poszczególnych obszarów czy wypracowane zostały różnego rodzaju strategiczne dokumenty i programy.

„Aby doprowadzić do realizacji wypracowanych już koncepcji, konieczne jest pozyskanie środków zewnętrznych. Dlatego pod koniec 2017 roku złożyliśmy wniosek opiewający na kwotę ponad 11 mln zł w ramach którego chcemy w pierwszej kolejności przeprowadzić rewitalizację kilku najistotniejszych według mieszkańców fragmentów centrum, takich jak skwer miejski, „małpi gaj” czy mały targ” mówi Dariusz Wróbel, Burmistrz Opola Lubelskiego.

Pełny tytuł projektu brzmi „Opole Lubelskie do dotknięcia, do zasmakowania - rewitalizacja gospodarczo-społeczna historycznego centrum Opola Lubelskiego”. Jego głównym celem jest przywrócenie funkcji społeczno-gospodarczych na zdegradowanych obszarach Opola Lub., a także zwiększenie dostępności do infrastruktury społecznej i kulturalnej, poprzez rewitalizację zdegradowanych obiektów w centrum miasta. W ramach projektu planowana jest kompleksowa modernizacja obiektów na terenie gminy wraz z infrastrukturą. Do projektu włączono m.in. zagospodarowanie terenu przy ul. Stary Rynek, ul. Kościelnej, ul. Piekarskiej, ul. M.Getta wraz z poprawą funkcjonowania skweru miejskiego, zagospodarowanie przestrzeni placu Małego Targu wraz z poprawą funkcjonalności ul. Ogrodowej, utworzenie Centrum Usług Społecznych przy ul. Stary Rynek oraz uporządkowanie i nadanie nowych funkcji przestrzeni publicznej Małpiego Gaju i placu studziennego przy ul. Strażackiej.

Aktualnie trwa procedura oceny merytorycznej przez Urząd Marszałkowski wszystkich złożonych wniosków. Trzymajmy kciuki za pozytywne zakończenie całej procedury.

pozostałe aktualności

 • Specjalna Strefa Rewitalizacji uchwalona

  19/10/2018

  16 października Rada Miejska przyjęła uchwałę wprowadzającą w wyznaczonym obszarze centrum miasta tzw. Specjalną Strefę Rewitalizacji.

 • O krok bliżej do rewitalizacji miasta

  06/09/2018

  Projekt Gminy Opole Lubelskie dotyczący rewitalizacji wybranych obszarów centrum miasta przeszedł pozytywnie etap oceny formalnej wniosków w ramach Działania 13.3 Rewitalizacja obszarów miejskich.

 • Konsultacje - Specjalna Strefa Rewitalizacji

  06/08/2018

  Zapraszamy do udziału w konsultacjach w sprawie ustanowienia na terenie Gminy Opole Lubelskie Specjalnej Strefy Rewitalizacji na obszarze rewitalizacji.

Zobacz więcej aktualności