Imieniny:

22.03.2016

Projekt Opola wśród 20 najlepszych projektów w Polsce

23 kwietnia 2015 r. Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju (MIiR) ogłosiło konkurs dotacji skierowany do jednostek samorządu terytorialnego pod tytułem: „Modelowa rewitalizacja miast”.

Celem konkursu było wsparcie jednostek samorządu terytorialnego (gmin posiadających status miasta) w procesie opracowywania programów rewitalizacji i modelowych działań w zakresie rewitalizacji na obszarach miejskich. Opracowane lub zaktualizowane w ramach konkursu programy rewitalizacji traktują rewitalizację jako proces kompleksowy, uwzględniający elementy zarówno infrastrukturalne i gospodarcze, jak również społeczne. Efekty dofinansowanych projektów będą mogły stanowić wzór, dla innych miast, realizujących własne projekty rewitalizacyjne.

W pierwszym etapie konkursu należało przedstawić tzw. fiszkę projektową, która w sposób syntetyczny opisywała pomysł na projekt i proponowane działania w celu jego wdrożenia. Fiszka projektowa opisuje zarówno propozycje wnioskodawcy w zakresie programu rewitalizacji jak i modelowych działań pilotażowych.

Fiszka Gminy Opole Lubelskie zakwalifikowała się do II etapu konkursu plasując się na 27 pozycji wśród 250 wniosków z całej Polski (do II etapu zakwalifikowano 57 projektów). Nie gwarantowało to jednak pozyskania dofinansowania. Kolejnym działaniem było złożenie właściwego wniosku do II etapu konkursu. Wnioski o przyznanie dotacji złożone przez wnioskodawców wybranych w I etapie konkursu podlegały ocenie formalnej i merytorycznej, zgodnie z zapisami Regulaminu prac Komisji Konkursowej.

22 marca 2016 ogłoszono ostateczną listę projektów które otrzymały dofinansowanie. Nasz wniosek znalazł się wśród 20 najlepszych projektów dzięki czemu możemy liczyć na dofinansowanie jego realizacji.

Wiodącym tematem działań projektowych jest ożywienie gospodarcze i zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej zdegradowanego obszaru miasta. Projekt „Opole Lubelskie – do odkrycia, do zasmakowania – kompleksowa rewitalizacja historycznego centrum miasta Opole Lubelskie” uwzględnia środki przygotowawcze dotyczące dokumentacji technicznej, analiz, konsultacji społecznych, doradztwa ekspertów urbanistów, architektów, socjologów, tworzenie programów edukacyjnych i gospodarczych. Wszystko co niezbędne, a kosztowne do złożenia wniosków inwestycyjnych i uzupełniających je działań tzw. miękkich (np. edukacyjnych, animacyjnych, kulturalnych, gospodarczych, socjalnych), które w obecnej perspektywie finansowej będą obowiązkowym uzupełnieniem inwestycji.

„Zależy nam na wypracowaniu rozwiązań, w których zmiany w infrastrukturze i przestrzeni miasta służyć będą lokalnym przedsiębiorcom. Wzmocnią ich aktywność i zaangażowanie w kwestiach gospodarczych, społecznych i kulturalnych. Pozwolą na wykorzystanie szansy wynikającej z nowego połączenia komunikacyjnego i otwarcia nowych terenów inwestycyjnych. To długi i bardzo ambitny proces jednak jesteśmy dobrej myśli. Fakt, że nasz wniosek znalazł się w dwudziestce najlepszych projektów pozwala optymistycznie patrzeć w przyszłość ponieważ dowodzi, że przyjęte przez nas rozwiązania i kierunki zmian są właściwe” – mówi Dariusz Wróbel, Burmistrz Opola Lubelskiego.

Wartość całego projektu to ponad 1,5 mln zł z czego 90% stanowi dofinansowanie unijne.

pozostałe aktualności

 • Specjalna Strefa Rewitalizacji uchwalona

  19/10/2018

  16 października Rada Miejska przyjęła uchwałę wprowadzającą w wyznaczonym obszarze centrum miasta tzw. Specjalną Strefę Rewitalizacji.

 • O krok bliżej do rewitalizacji miasta

  06/09/2018

  Projekt Gminy Opole Lubelskie dotyczący rewitalizacji wybranych obszarów centrum miasta przeszedł pozytywnie etap oceny formalnej wniosków w ramach Działania 13.3 Rewitalizacja obszarów miejskich.

 • Konsultacje - Specjalna Strefa Rewitalizacji

  06/08/2018

  Zapraszamy do udziału w konsultacjach w sprawie ustanowienia na terenie Gminy Opole Lubelskie Specjalnej Strefy Rewitalizacji na obszarze rewitalizacji.

Zobacz więcej aktualności